EFSA med 10-års jubileumsbrosjyre

EUs mattrygghetsorgan EFSA feirer ti år med en rekke aktiviteter. EFSA har nå utgitt en jubileumsbrosjyre som i korthet beskriver organisasjonens arbeid med vitenskapelige risikovurderinger og risikokommunikasjon.

Brosjyren fokuserer på hovedområder innen EFSAs arbeid og viser organisasjonens innflytelse siden starten i 2002. Arbeidet omfatter sentrale spørsmål for folkehelsen og for beskyttelse av forbrukerne, slik som kontroll av salmonella i matkjeden, vurdering av sikkerhet knyttet til tilsetningsstoffer i mat, og miljørisiko knyttet blant annet til introduksjon av genmodifiserte planter og plantevernmidler.

Ulike aspekter ved EFSAs arbeid gjennom ti år er belyst ved eksempler og forord av Catherine Geslain-Lanéelle, EFSAs administrerende direktør, og Paola Testori Coggi, generaldirektør for Direktoratet for helse og forbrukere i Europakommisjonen. 

Brosjyren er tilgjengelig her 

13.07.2012