EFSA: liten risiko for listeriabakterier i frosne grønnsaker

Det er mindre risiko for at frukt og grønnsaker som forvelles før de fryses er forurenset av listeriabakterier, enn spiseklar mat som røkt fisk, tilberedt kjøtt, pølser, pateer og myke oster.

Det konkluderer Den europeiske myndighet for næringsmiddeltryggjhet, EFSA, i en ny risikovurdering.

Matvareprodusenter forveller ofte frukt og grønnsaker før frysing, fordi det bevarer smak, farge og tekstur.

EFSAs eksperter identifiserte et bredt spekter av kontrolltiltak som produsenter kan innføre for å redusere risikoen for at frosne grønnsaker blir forurenset av listeriabakterier. Blant tiltakene er rengjøring og desinfisering av produksjonslokaler og kontroll av prosessvann, kontroll av tid og temperatur i de ulike trinnene i produksjonsprosessen, og presis merking.

Ekspertene understreker at det er viktig å kontrollere miljøet som maten produseres i, for Listeria monocytogenes.

I det enkelte hjem anbefaler EFSA god hygiene, som å lagre frosne og tinte grønnsaker i en ren fryser eller kjøleskap i egnet temperatur, og å følge instruksjoner om trygg tilberedning i varedeklarasjonen. Generelt er risikoen for foruresnsing mye lavere hvis grønnsakene tilberedes umiddelbart etter at de er tint.

Lenke til vurderingen EFSAs nettsider her.