EFSA lanserer verktøykasse for å analysere og kommunisere usikkerhet i risikovurderinger

Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet EFSA har lagt ut på høring utkast til retningslinjer for å kunne analysere og kommunisere usikkerhet i risikovurderinger. Rapporten vil også inngå i VKMs interne prosjekt med å utvikle måten vi beskriver og kommuniserer usikkerhet i våre risikovurderinger.

Alle risikovurderinger inneholder usikkerhet. EFSA har utviklet en verktøykasse med kvalitative og kvantitative metoder for å kunne analysere og kommunisere usikkerhet i risikovurderinger.

Rapporten er et utkast. EFSA ber om innspill innen 10.09.2015.

Les mer på EFSAs nettsider >

Usikkerhetsprosjekt i VKM

EFSAs retningslinjer vil inngå VKMs interne prosjekt om usikkerhet.

Målet med prosjektet er å utvikle måten VKM vurderer, beskriver og kommuniserer usikkerhet i rapportene og i andre kanaler.

Prosjektet skal bidra til at VKM får bedre metoder for å vurdere usikkerhet og kommunisere usikkerhet. Det skal bidra til at grad av usikkerhet gjenspeiler seg i konklusjonene i risikovurderingene. Prosjektet skal bidra til rapporter som gir et enda bedre beslutningsgrunnlag for våre oppdragsgivere Mattilsynet og Miljødirektoratet. Videre at alle som leser VKMs vurderinger får en bedre forståelse av usikkerhetsmomentene som inngår i grunnlaget for konklusjonene.

Usikkerhetsprosjektet involverer alle faggruppene og hovedkomiteen i VKM. Målsetningene for prosjektet er å utarbeide en verktøykasse for usikkerhet som er spesielt tilpasset de enkelte faggruppene i VKM, og å utarbeide en felles ordliste som brukes når usikkerhet skal beskrives og kommuniseres i VKMs vurderinger.

03.07.2015