Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

EFSA lanserer omfattende tverrfaglig bie-prosjekt

Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygget European Food Safety Authority (EFSA) lanserer et omfattende tverrfaglig prosjekt om biehelse. Målet med prosjektet er å lage et rammeverk for å kunne vurdere hvordan ulike risikofaktorer sammen påvirker biekolonier.

Parasitter, infeksjoner, plantevernmidler og klimaforanderinger er noen av det som truer verdens biekolonier. Men hvordan virker disse faktorene sammen? Og er det mulig å lage en modell som kan beregne hvordan ulike risikofaktorer påvirker en biekoloni på et gitt sted og til et gitt tidspunkt? Dette ønsker EFSA å finne ut av.

Forskere fra mange fagdisipliner skal jobbe sammen i prosjektet. EFSA samarbeider nært med EUs medlemsland, EU-kommisjonen, andre EU-byråer og forskningsinstitusjoner.

Les mer om prosjektet på EFSAs nettsider >

Les mer om EFSAs arbeid knyttet til biehelse > 

Les rapport fra EFSA-kollokvium om bier i 2013 >

Les mer om bier i Norge på nettsidene til Artsdatabanken >

30.06.2015

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie