EFSA lanserer en rekke åpne høringer i juli

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, sender denne måneden utkast til flere av sine pågående risikovurderinger på åpen høring. På denne måten får alle interesserte en mulighet til å kommentere risikovurderingene før de ferdigstilles.

Høringene er åpne for alle som måtte ønske å bidra med kommentarer og tilbakemeldinger til EFSAs eksperter.

11.07.2013