EFSA-konferanse om risikovurdering

EUs organ for mattrygghet, EFSA, inviterer til en tverrfaglig vitenskapelig konferanse om risikovurderinger og metodikk 7.-8. november 2012 i Parma i Nord-Italia, hvor EFSA har sitt hovedsete.

Konferansen er beregnet på eksperter og forskere som er tilknyttet EFSA eller andre vitenskapelige institusjoner. Målet er å videreutvikle og harmonisere arbeidet med risikovurderinger innen forskjellig fagområder.

Temaer som vil bli tatt opp er bl.a. metoder for risikovurderinger, innsamlede data og risikovurderinger innen følgende områder: Plantehelse, plantevernmidler og reststoffer av disse, genetisk modifiserte organismer, tilsettingsstoffer og andre substanser i dyrefôr, dyrehelse, biologiske farer, forurensende stoffer i matvarekjeden, emballasje, enzymer, tilsettingsstoffer, kostforbedringsmidler og prosesshjelpemidler, og ernæring.

Det vil også bli diskusjoner og foredrag om blant annet fareidentifisering og –karakterisering, miljørisikovurderinger og risikokarakterisering.

For mer informasjon og påmelding, se EFSA hjemmeside

12.06.2012