EFSA kan ikke risikovurdere GMO-maisen 3272 som følge av mangelfull søknad

EUs mattrygghetsorgan EFSA mener at søknaden om godkjenning av den genmodifiserte maisen 3272 har så store mangler at EFSA ikke kan gjøre en helserisikovurdering av den.

Genmodifiserte planter som mais, oljerapsraps, soya, bomull, potet og ris kan søkes godkjent til bruk som mat og fôr, til import og prosessering eller til dyrking i EU og Norge.

Søkeren må følge EFSAs retningslinjer når søknaden utformes. Ifølge EFSA skal søknaden blant annet inneholde dokumentasjon på at GMO-en er like trygg som en tilsvarende konvensjonelt foredlet plante som historisk har vist seg å være trygg.

I dette tilfelle har søker valgt å sammenligne maisen 3272 med en avledet linje fra den aktuelle GMO-maisen og ikke en konvensjonell, umodifisert sort. EFSAs GMO-panel har derfor ikke kunnet vurdere den genmodifiserte maisen med hensyn på mulige effekter på human og dyrehelse.

I 98 % av GMO-søknadene som EFSA har vurdert, har ekspertene måtte be som mer dokumentasjon før de har kunnet gjennomføre en helse- og/eller miljørisikovurdering av den aktuelle GMO-en.

Les mer på EFSAs nettsider

03.07.2013