EFSA har vurdert stoffer som kan transporteres i tanker som brukes til transport av spiselig fett og olje

EUs mattrygghetsorgan EFSA har vurdert risikoen knyttet til stoffer som EU tillater kan transporteres i tanker som også brukes til transport av spiselig fett og olje.

Spiselig fett og olje transporteres med skip og jernbane i store tanker. I EU kan spiselig fett og olje bare transporteres i tanker som allerede har vært brukt til å transportere stoffer som står på en liste godkjent av EU. 

Det er imidlertid likevel en risiko for at stoffene kan forurense fettet og oljen. Derfor har EUs mattrygghetsorgan EFSA på oppdrag for EU-kommisjonen vurdert 64 av stoffene på EUs liste. 

EFSA mener at spiselig fett og olje trygt kan transporters i tanker som tidligere har vært brukt til å transportere de fleste av stoffene på EUs liste. Noen av stoffene vil imidlertid kunne forurense fettet og oljen.

Les mer på EFSAs nettsider. 

28.12.2012