EFSA har vurdert steviolglykosider (stevia)

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjennomført en risikovurdering av søtstoff-gruppen steviolglykosider, som er søtstoffer utvunnet fra stevia-planten, og fastsatt et nivå for hvor mye som er trygt å få i seg av slike søtstoffer per dag (akseptabelt daglig inntak).

Steviolglykosider er intense søtstoffer som utvinnes fra bladene til
stevia-planten (Stevia rebaudiana Bertoni), og glykosider som steviosid
og rebaudiosid er 40 til 300 ganger søtere enn vanlig sukker (sukrose).

EFSAs ekspertpanel for tilsetningsstoffer (ANS-panelet) har, på oppdrag fra EU-kommisjonen, vurdert dokumentasjon om bruk av steviolglykosider i matvarer fra tre søkere. De toksikologiske testene som inngår i dokumentasjonen viser at steviolglykosider ikke er gentoksiske eller kreftfremkallende. Søtstoffene påvirker heller ikke menneskers forplantningsevne eller barns utvikling.

På bakgrunn av dette har EFSA fastsatt et akseptabelt inntak (ADI) for
steviolglykosider til 4 mg per kg kroppsvekt per dag. Dette er det samme nivået som JECFA (WHO/FAOs ekspertgruppe for tilsetingsstoffer) tidligere har kommet fram til. EFSA påpeker imidlertid at både av voksne og barn vil kunne få i seg mer enn det akseptable daglige inntaket av disse søtstoffene dersom de brukes i de høyeste dosene produsentene har søkt om godkjenning for.

All bruk av tilsetningsstoffer i matvarer må godkjennes på europeisk nivå og EFSAs risikovurderinger oversendes til EU-kommisjonen, som avgjør i hvilke næringsmidler steviolglykosider vil kunne brukes og i hvor store mengder. Søtstoffene er spesielt foreslått brukt i sukkerfrie eller energireduserte næringsmidler, som aromatiserte drikkevarer, søtsaker uten tilsatt sukker og energireduserte supper.

Les mer og last ned risikovurderingen på EFSAs nettsider.

Revidert vudering

Etter at denne risikovurderingen ble publisert, ba EU-kommisjonen
produsentene som hadde søkt om å bruke steviolglygkosider i ulike mat- og drikkevarer om å senke bruksnivåene. EFSA ble bedt om å gjennomføre en ny inntaksberegning av steviolglykosider basert på de nye bruksnivåene.

I den reviderte risikovurderingen, som ble publisert i februar 2011,
opprettholder EFSA sin konklusjon om at både voksne og barn med et høyt inntak av steviolglykosider vil kunne overskride ADI selv når produsentenes forslag til reduserte bruksnivåer legges til grunn i inntaksberegningene.

Les mer og last ned den reviderte risikovurderingen på EFSAs
nettsider.

14.04.2010