EFSA har vurdert sikkerheten av 51 aromastoffer

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, offentliggjorde 28. februar 2005 tre uttalelser hvor de har gjennomført en sikkerhetsvurdering av 51 aromastoffer. EFSA har kommet med tre separate uttalelser etter som de 51 forbindelsene tilhører tre ulike grupper av aromastoffer.

Av de 51 vurderte forbindelsene var det 13 som passerte evalueringsprosessen, mens EFSA ikke var i stand til å gjennomføre en fullstendig sikkerhetsvurdering for hele 37 av forbindelsene på grunn av manglende eksponeringsdata.

En av de vurderte forbindelsene, pentane-2,4-dione, har blitt vist å være
gentoksisk både in vitro og in vivo. På bakgrunn av dette har EFSA konkludert med at bruken av denne forbindelsen som aroma i næringsmidler må anses som uakseptabel. 

EFSA begrunner denne konklusjonen med at forbindelser som er vist å ha et gentoksisk potensial ikke må tilsettes næringsmidler. Det understrekes
imidlertid at bruken av pentane-2,4-dione som et aromastoff inntil nå trolig har vært svært begrenset.

De tre uttalelsene fra EFSA er ledd i EU-kommisjonens arbeid med
gjennomføring av sikkerhetsvurderinger av alle aromastoffer som brukes i eller på næringsmidler.

01.03.2005