EFSA har vurdert sammensetninger i morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger

Vurderingen er gjort av det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, på oppdrag fra EU-kommisjonen.

I lys av ny kunnskap har EFSA gjennomgått Scientific Committee on Food (SCF) sin vurdering fra 2003 om sammensetningskrav til morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger. I tillegg vurderes EFSAs egen rapport fra 2013 om næringskrav og inntak hos spedbarn og små barn i EU.

EFSAs panel mener at minimumsinnholdet av næringsstoffer i morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger som er foreslått, dekker ernæringsmessige behov hos friske spedbarn født på termin. Næringsstoffer som ikke blir brukt må skilles ut, og dette kan være belastende for spedbarns stoffskifte. Det er derfor ingen grunn til å overskride disse minimumsgrensene.

Av denne grunn understreker EFSA at maksimumsgrensen som er satt ikke bør bli et mål, men heller bør være en øvre grense som ikke skal overskrides.

Les mer på EFSAs nettsider

Publisert 25.07.2014