EFSA har vurdert risiko ved katekiner fra grønn te

Det er generelt trygt med katekiner fra grønn te som drikke. Doser på eller over 800 mg katekiner per dag fra kosttilskudd med grønn te-ekstrakt kan innebære en risiko for negative helseeffekter på leveren.

Det konkluderer den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Grønn te blir brukt mye fordi det påstås at den har positive helseeffekter, men flere europeiske land har rapportert om mulige negative helseeffekter.

Bakgrunnen for EFSAs vurdering av katekiner fra grønn te, er at flere nordiske land har uttrykt bekymring for at tilfeller av leverskader kan knyttes til inntak av grønn te-produkter.

Katekiner er stoffer som finnes naturlig i grønn te. De fleste er EGCG (epigallocatechin-3-gallate). EGCG-innholdet i grønn te-ekstrakter overstiger langt det man får i seg ved å drikke vanlig grønn te.

Les mer om vurderingen av katekiner i grønn te på EFSAs sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les mer om kosttilskudd med grønn te på Matportalen. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.