EFSA har vurdert risiko for overføring av ebolaviruset fra viltkjøtt fra Afrika

Det er lite sannsynlig at ebolaviruset introduseres til Europa via ulovlig importert viltkjøtt fra Vest- og Sentral-Afrika. Dersom det skulle skje, er det lite sannsynlig at viruset blir overført til mennesker. Det konkluderer EFSA, EUs mattrygghetsorgan i en risikovurdering som ble publisert 04.11.2014.

EFSA har gjort risikovurderingen på oppdrag for EU-kommisjonen.

Ebolaviruset er funnet i det som på engelsk kalles «bushmeat», det vil si kjøtt fra ville afrikanske dyr, inkludert flaggermus, gorillaer, sjimpanser og duikere (små til mellomstore antiloper).

EFSAs eksperter konkluderer med at risikoen for overføring av ebolasmitte fra viltkjøtt er lav av flere grunner. Jakt på og slakting av «bushmeat» innebærer en høy risiko for smitte for de som jakter og slakter, men denne praksisen er ikke kjent for å skje i Europa. Forbruket av «bushmeat» i Europa anses å være lavt. Selv om «bushmeat» er vanlig å spise i Afrika, er det rapportert om relativt få utbrudd grunnet dette. Selv om sannsynligheten for innføring og overføring av ebolaviruset gjennom «bushmeat» er lav, understreker ekspertene at konsekvensene vil kunne bli alvorlige.

Det mest effektive tiltaket for å hindre overføring av ebolaviruset i Europa gjennom viltkjøtt, er å forebygge ulovlig import.

Mangler informasjon

EFSAs eksperter har identifisert flere kunnskapshull i risikovurderingen. Det finnes for eksempel ingen informasjon om hvor mye «busmeat» som spises i EU, eller om hvordan ulovlig importert viltkjøtt håndteres, forberedes og forbrukes i Europa. Ekspertene vet heller ikke hvor lenge viruset overlever i kjøtt eller animalske produkter.
EFSAs eksperter konkluderer med at sannsynligheten for at levedyktige virus overlever transport til Europa er høyere i fersk eller frosset kjøtt etter kort transporttid. Risikoen er lavere i tørket eller røkt kjøtt som utsettes for høyere temperaturer under transport. Grundig varmebehandling av kjøttet ved 100 grader Celsius dreper viruset.

EFSA skal også se på risikoen for dyrearter som kan være vert for viruset og på risikofaktorene for smitteoverføring til mennesker.

Les mer og last ned rapporten på nettsidene til EFSA >  

04.11.2014