EFSA har vurdert risikoen for Salmonella fra svinekjøtt

Mellom 10 og 20 % av alle tilfeller av salmonellose hos
mennesker i EU skyldes Salmonella-smitte fra gris eller svinekjøtt, og bedre kontroll av Salmonella i europeiske grisebesetninger vil bidra direkte til å minske antall sykdomstilfeller hos mennesker.

Det er konklusjonen i en risikovurdering som EFSA, EUs mattrygghetsorgan har gjort av Salmonella fra svinekjøtt på oppdrag for EU-kommisjonen.

Totalt ble det i 2008 rapportert om 131.468 tilfeller av salmonellose hos
mennesker i EU, og mat regnes for å være den viktigste smittekilden. De fleste tilfellene av salmonellose i Norge er forårsaket av smitte i utlandet (ca. 80 %), ifølge Zoonoserapporten 2008.

Tiltak for å redusere Salmonella

EFSA har vurdert en rekke tiltak som skal bidra til å redusere antallet
tilfeller av Salmonella hos mennesker, blant annet å holde
avlsgris-besetninger fri for Salmonella, sikre at grisefôret er fri for
Salmonella, riktig vask og desinfeksjon av besetningene og å unngå forurensning under slaktning og av slakt.

EFSA har vurdert en rekke tiltak som skal bidra til å redusere antallet
tilfeller av hos mennesker, blant annet å holde avlsgris-besetninger fri for,
sikre at grisefôret er fri for, riktig vask og desinfeksjon av besetningene og å unngå forurensning under slaktning og av slakt.

EFSA mener at tiltakene bør brukes i kombinasjon og med utgangspunkt i
tilstanden i hvert enkelt medlemsland. EFSA viser til at hundregangers reduksjon i antallet Salmonella-bakterier på slakt vil bety 60 til 80 % færre
tilfeller av salmonellose som skyldes svinekjøtt.

Ekspertene antyder at den mest effektive måten å redusere Salmonella
hos slaktegris på, vil være å iverksette tiltak for å redusere
Salmonella i avlsgris-besetninger. Dette er også det tiltaket som vil
ha størst betydning i forhold til å redusere Salmonella i medlemsland
som har et høyt nivå av Salmonella.

EFSA sier videre at det å sikre at grisefôret er Salmonella-fritt
vil bidra til en ytterligere reduksjon av salmonellosetilfeller, og at i land
som har lite Salmonella vil dette være den mest effektive tilnærmingen
for å redusere Salmonella fra svinekjøtt.

EFSA anbefaler at det bør forskes mer på hvilken betydning temperatur under transport og forbrukernes oppbevaring av kjøttet hjemme har i forhold til sannsynligheten for at mennesker blir smittet av Salmonella.

Forekomst av Salmonella i Norge

Salmonella-situasjonen hos norske husdyr har i en årrekke vært svært
god, og det er sjelden at det blir funnet Salmonella i norske
matproduserende dyr. Gjennom det norske overvåkings- og kontrollprogrammet for Salmonella på levende dyr undersøkes prøver fra ca. 3000 svin tatt ut ved slakting og fra alle elite-avlsgrisbesetninger.

Situasjonen hos norske husdyr har i en årrekke vært svært god, og det er sjelden at det blir funnet i norske matproduserende dyr. Gjennom det norske overvåkings- og kontrollprogrammet for på levende dyr undersøkes prøver fra ca. 3000 svin tatt ut ved slakting og fra alle elite-avlsgrisbesetninger.

I Norge blir alt kraftfôr til husdyr varmebehandlet til minst 81°C for å
drepe eventuelle Salmonella-bakterier som skulle være tilstede i
råvarene.

Les risikovurderingen fra EFSA på deres nettsider.

20.04.2010