Publisert første gang 19. juni 2017

EFSA har vurdert nitrat og nitritt som tilsetningsstoffer i mat

Natrium- og kaliumsalter av nitritt og nitrat (E249-252) er godkjent som tilsetningsstoffer i mat i EU. De brukes blant annet for å hindre vekst av mikrooganismer i maten og da spesielt bakterien Clostridium botulinum, og for å holde kjøtt rødt.

Andre kilder til nitritt og nitrat i mat:

Nitrat finnes naturlig i grønnsaker. Grønne grønnsaker som spinat og salat, har størst innhold av nitrat. Nitrat kan også komme inn i matkjeden som en miljøforurensning i vann, og det kan for eksempel være skyldes husdyrproduksjon.

Hva som skjer med nitritt og nitrat i kroppen

Nitritt og nitrat i maten tas opp i kroppen. Mesteparten skilles så ut som nitrat, men noe nitrat kan bli omdannet til nitritt.
I kroppen kan nitritt omdanne hemoglobin til methemoglobin, og nitritt kan bidra til at det dannes stoffer som kalles for nitrosaminer. For mye methemoglobin reduserer de røde blodcellenes evne til å binde og transportere oksygen. Noen nitrosaminer er karsinogener, det vil si at de er kreftfremkallende.

Akseptabelt daglig inntak av nitritt og nitrat

Når man har nok kunnskap om et tilsetningsstoff, fastsettes en verdi for hvor mye av stoffet som trygt kan spises uten at det gir nevneverdig risiko for helsen. Denne verdien kalles for «akseptabelt daglig inntak» (ADI).

EFSAskonklusjoner

  • Det er ikke behov for å endre tidligere fastsatte trygge nivåer (akseptabelt daglig inntak, ADI) for nitritt og nitrat. ADI for nitrat er 3,7 mg per kilo kroppsvekt per dag, og at ADI for nitritt er 0,07 mg per kilo kroppsvekt per dag. 
  • Nitrat som tilsetningsstoff i mat bidrar til mindre enn 5 prosent av den totale mengden nitrat vi får i oss fra mat, og ligger under ADI 
  • Mengden nitritt vi får i oss som tilsetningsstoff i mat er innenfor ADI for alle grupper i befolkningen, med unntak av barn med høyt inntak av mat som inneholder nitritt og nitrat 
  • Ser man på nitrat fra alle kilder (tilsetningsstoffer, naturlig forekomst og miljøforurensning), kan inntaket av nitrat bli større enn ADI for personer i alle aldersgrupper som har medium til høyt inntak 
  • Ser man på nitritt fra alle kilder (tilsetningsstoffer, naturlig forekomst og miljøforurensning), kan inntaket av nitritt bli større enn ADI for spedbarn, småbarn og barn med gjennomsnittlig inntak 
  • Ser man på nitritt fra alle kilder (tilsetningsstoffer, naturlig forekomst og miljøforurensning), kan inntaket av nitritt bli større enn ADI for personer i alle aldersgrupper som har høyt inntak