EFSA har vurdert maksimumsnivået for kobber i dyrefôr

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), anbefaler at maksimumsnivået for hvor mye kobber som er tillatt i dyrefôr endres.

EFSA anbefaler at maksimumsnivået av kobber i fôr til smågris, storfe og melkekyr reduseres, og at maksimumsnivået økes i fôr til geiter. De foreslåtte nivåene vil redusere mengden av kobber som slippes ut i miljøet (inntil 20 % reduksjon). Dette kan potensielt bidra til å redusere antibiotikaresistens.

EFSAs panel for tilsetningsstoffer og produkter eller stoffer som brukes i fôr (FEEDAP), anbefaler at kobberinnholdet i kraftfôr til smågris ikke bør overstige 25 mg per kg (reduksjon fra 170 mg / kg). Maksimalt innhold av kobber i kraftfôr til melkekyr og storfe bør reduseres fra 35 mg / kg fôr til 30 mg / kg.

For de fleste andre dyregrupper, beholdes nåværende tillatte øvre nivå med unntak av for geiter der EFSA anbefaler en økning.

De anbefalte nivåene anses som tilstrekkelige for å tilfredsstille de ernæringsmessige behovene dyrene har for kobber.

Du kan lese mer på EFSAs sider >

Les også Vitenskapskomiteen for mattrygghets (VKM) vurdering av innholdet av sink og kobber i dyrefôr i Norge (2014) >

09.08.2016