EFSA har vurdert helserisiko ved lengre lagringstider for egg

Det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, mener risikoen for å bli smittet med Salmonella vil øke dersom lagringstidene for egg i EU økes.

Dette kommer frem av en ny vurdering som EFSAs panel for biologiske farer har gjort. Ekspertene har fokusert på risikoen for å bli smittet med bakterien Salmonella Enteritidis, som er den bakterien som står for flest egg-bårne smittetilfeller i EU.

Konklusjonen er at risikoen for Salmonella-smitte øker ved forlenget lagring, både i butikken og hjemme.

I Norge er det aldri funnet Salmonella-bakterier i egg, men i mange andre europeiske land utgjør Salmonella-bakterier i rå egg en helserisiko.

Vurderingen er gjort på oppdrag fra EU-kommisjonen, og skal bidra i arbeidet med bedre datomerking for egg i fremtiden. Forvirring rundt datomerking er en faktor som fører til at forbrukerne kaster mat.

Les mer på EFSAs nettsider

Publisert: 01.08.2014