EFSA har vurdert helserisiko ved høyt inntak av marine omega-3 fettsyrer

Et daglig tilskudd av fem gram marine omega-3 fettsyrer innebærer ingen helserisiko for voksne personer, konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA, etter å ha gjennomgått tilgjengelige data for mulige negative helseeffekter av høyt inntak av marine omega-3 fettsyrer. Fem gram er langt over registrert inntak av marine omega-3 fettsyrer fra mat og kosttilskudd blant befolkningen i EU.

EFSA mener at tilgjengelige data ikke er tilstrekkelige til å sette en øvre tolerabel inntaksgrense for de marine omega-3 fettsyrene EPA, DHA og DPA, verken for hvert av stoffene eller i kombinasjon for noen befolkningsgrupper.

Videre finner EFSA at inntaksnivåene fra mat ikke er forbundet med negative helseeffekter verken for barn eller voksne. Supplerende inntak av EPA og DHA på inntil fem gram daglig øker ikke risikoen for rapporterte negative helseeffekter, slik som er spontane blødninger, nedsatt regulering av blodsukkeret og svekket immunforsvar.

Dette samsvarer med konklusjonene i VKMs rapport «Vurdering av positive og negative helseeffekter av omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og berikede matvarer» fra 2011. I VKMs vurdering er det imidlertid ikke tallfestet et trygt inntaksnivå.

EFSA viser til at marine omega-3 fettsyrer spiller en viktig rolle bl.a. for vekst og utvikling av hjernen, regulering av blodtrykket, immunforsvaret og har vist effekt på blødningstid. Marine omega-3 fettsyrer finnes i matvarer som fisk og fiskeolje, og oljer fra sjøpattedyr og krill. De kan også tilsettes mat og kosttilskudd. I Norge er tran en av de viktigste kildene til disse fettsyrene.

EFSAs anbefalinger for EPA og DHA for å forebygge hjerte- og karsykdommer hos voksne er 0,25 gram per dag.

Registeringer viser at den voksne befolkningen i EU inntar i gjennomsnitt opp til 0,4-0,50 gram marine omega-3 fettsyrer daglig fra mat, og barn om lag 0,32 gram daglig. Blant konsumenter med høyest inntak av omega-3 fettsyrer fra fet fisk og/eller kosttilskudd, kan nivåene øke til 2,6 gram om dagen for voksne og 1,7 gram for barn. De høyeste nivåene er hentet fra VKMs vurdering og representerer norske inntaksdata.

EFSAs vurdering er utarbeidet på oppdrag fra EU-kommisjonen. Bakgrunnen er at flere medlemsland har uttrykt bekymring om mulige skadevirkninger forbundet med høyt inntak av marint omega-3.

20.08.2012