EFSA har utviklet en ny metode for å vurdere samlet effekt av plantevernmidler

Metoden skal brukes i en strategi for å vurdere risiko ved samtidig eksponering for rester av flere plantevernmidler, og er utarbeidet av EUs mattrygghetsorgan, EFSA, sitt panel for plantevernmidler. Dette er et første steg i arbeidet med utviklingen av denne typen strategi.

Gruppering av plantevernmidler i risikovurderings-sammenheng er basert på kunnskap om midlenes toksikologiske egenskaper og virkningsmekanismer. Slik detaljert kunnskap finnes i dag imidlertid bare for et fåtall plantevernmidler.

Fremgangsmåten går ut på at de virksomme stoffene deles inn i grupper etter observert giftighet i skjoldbruskkjertel og sentralnervesystem hos forsøksdyr. EFSA understreker at metoden kun er tenkt benyttet for plantevernmidler, og ikke andre typer kjemikalier som kan finnes i mat.

Metoden er et viktig skritt i EFSAs pågående arbeid med å bestemme samlet risiko ved eksponering for plantevernmidler, slik europeisk lov krever, og vil gradvis bli introdusert i EU.

15.07.2013