EFSA har sikkerhetsvurdert aromastoffer som brukes i EU

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har avsluttet første del av sin omfattende sikkerhetsgjennomgang av over 2000 aromastoffer som i dag er tillatt å bruke i EU. Basert på konklusjonene vil EU-kommisjonen utarbeide en liste over hvilke aromastoffer som fortsatt skal være lovlig å bruke

Dette er første gang alle aromastoffer som er tillatt brukt i EU har blitt sikkerhetsvurdert enkeltvis, basert på tilgjengelige vitenskapelige data og i henhold til samme strenge kriterier. Vurderingene er foretatt av EFSAs panel for matkontaktmaterialer, enzymer og aromastoffer (CEF-panelet).

Panelet mener at flertallet av de gjennomgåtte aromastoffene ikke gir noen grunn til bekymring for helseskade.

For rundt 400 av aromastoffene har EFSA bedt produsentene om mer informasjon. EFSA understreker at dette ikke nødvendigvis er tegn på at stoffene er helseskadelige, men at de trenger mer informasjon for å kunne fullføre sikkerhetsvurderingen også av disse stoffene.

I tillegg til gjennomgangen av allerede tillatte aromastoffer, vil EFSA starte å vurdere søknader om tillatelse til å bruke nye aromastoffer i EU. Vurderingene av disse søknadene vil bli gjort i henhold til de nye retningslinjene for risikovurdering av aromastoffer som EFSA utarbeidet tidligere i år.

EFSA holder for øvrig på å utvikle en åpen, webbasert database med sikkerhetsvurderinger av aromastoffer.

Les mer på EFSAs nettsider.

10.11.2010