EFSA har revidert sin risikovurdering av steviolglykosider (stevia)

I en revidert risikovurdering av steviolglykosider (stevia) står EFSA fast ved at både voksne og barn med et høyt inntak av slike søtstoffer vil kunne overskride det akseptable daglige inntaket.

EFSA fastsatte i en risikovurdering fra april 2010 et akseptabelt daglig inntak (ADI) for steviolglykosider på 4 mg per kg kroppsvekt per dag. EFSA påpekte imidlertid at både av voksne og barn ville kunne få i seg mer enn det akseptable daglige inntaket dersom søtstoffene ble brukt ved de høyeste bruksnivåene som det var søkt om godkjenning for.

EU-kommisjonen ba derfor produsentene som hadde søkt om å bruke steviolglygkosider i ulike mat- og drikkevarer om å senke bruksnivåene. EFSA ble bedt om å gjennomføre en ny inntaksberegning av steviolglykosider basert på de nye bruksnivåene.

I den reviderte risikovurderingen som nå foreligger, opprettholder EFSA sin konklusjon om at både voksne og barn med et høyt inntak av steviolglykosider vil kunne overskride ADI selv når produsentenes forslag til reduserte bruksnivåer legges til grunn i inntaksberegningene.

Steviolglykosider, populært kalt stevia, er intense søtstoffer som utvinnes fra bladene til stevia-planten (Stevia rebaudiana Bertoni). Glykosider som steviosid og rebaudiosid er 40 til 300 ganger søtere enn vanlig sukker (sukrose).

All bruk av tilsetningsstoffer i matvarer må godkjennes på europeisk nivå, og EFSAs risikovurderinger er en del av beslutningsgrunnlaget når EU-kommisjonen avgjør i hvilke næringsmidler steviolglykosider vil kunne brukes og i hvor store mengder.

Les mer og last ned risikovurderingen på EFSAs nettsider

08.02.2011