EFSA har publisert utkast til risikovurdering av bisfenol A

EUs mattrygghetsorgan EFSA har i dag lagt frem et utkast til risikovurdering av bisfenol A og mulige effekter på human helse.

Bisfenol A er et stoff som brukes i produksjonen av plastmaterialet polykarbonat. Bisfenol A finnes blant annet i drikkeflasker, medisinsk utstyr, hermetikkbokser med epoksylakk og kassalapper.

På nettsiden Er det farlig.no kan du lese hvordan du kan vite om et produkt inneholder bisfenol A.

EFSA har vurdert hvor mye bisfenol A folk får i seg gjennom mat og andre kilder som for eksempel kassalapper. Videre har EFSA gjennomgått ny forskning på området og vurdert hvor mye bisfenol A mennesker tåler å få i seg før det kan være skadelig.

Les mer og se YouTube-video fra EFSA.

EFSA har også vurdert hvilke helseskader det er vitenskapelig grunnlag for å si at bisfenol A kan gi, og har funnet at bisfenol A har sannsynlig effekt på lever, nyre og brystvev hos rotte og mus. Andre helseeffekter er mindre sannsynlige, men bidrar til noe usikkerhet rundt effektene av bisfenol A.

EFSA mener at grensen for hvor mye mennesker kan få i seg daglig igjennom hele livet uten at det gir helseskader (kalles tolerabelt daglig inntak=TDI) bør senkes fra 50 til 5 mikrogram per kilo kroppsvekt per dag. 1000 mikrogram er det samme som 1 milligram.

Bakgrunnen for at EFSA anbefaler å senke grensen for tolerabelt daglig inntak er at det er kommet nye studier som har vist at lavere doser gir effekter på nyre for mus. EFSA mener den nye TDI-en bør være foreløpig, fordi det fremdeles er usikkerhet rundt noen helseeffekter av bisfenol A.

EFSA forventer at nye studier vil bli publisert som kan avklare denne usikkerheten.

Til tross for at grensen for tolerabelt daglig inntak settes ned, viser EFSAs beregninger at ingen grupper, verken foster, spedbarn, barn eller voksne får i seg mer bisfenol A enn det som anses som trygt.

EFSA sin vurdering av bisfenol A og mulig human helseskade er nå på høring frem til 13. mars 2014. Den endelige vurderingen planlegges publisert i løpet av 2014.

EFSA har også tidligere vurdert bisfenol A.

Tåteflasker som inneholder bisfenol A er forbudt i EU og i Norge

17.01.2014