EFSA har publisert rapport fra kollokvium om "emerging risks"

EUs mattrygghetsorgan EFSA har publisert en rapport fra kollokviet om "emerging risks", som ble avholdt i fjor. Rapporten kan lastes ned fra EFSAs nettsider.

EFSA arrangerer med jevne mellomrom vitenskapelige kollokvier der interansjonale eksperter møtes for å diskutere et aktuelt tema.

Det 15. kollokviet ble arrangert i oktober 2010 og omhandlet "emerging risks", på norsk nye farer. 

Last ned kollokvie-rapporten på EFSAs nettsider.

Det neste og 16. kollokviet skal omhandle plantehelse. Kollokviet vil finne sted i Parma 9. og 10 juni 2011.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er offisielt kontaktpunkt for EFSA i Norge.

04.03.2011