EFSA har opprettet database for europeiske kostholdsdata

EUs mattrygghetsorgan EFSA har opprettet en database med kostholdsdata fra over 20 EU-land. Databasen gjør det mulig for EFSA å utføre mer presise eksponeringsberegninger i sine risikovurderinger. Nasjonale og europeiske eksperter kan dessuten hente ut statistiske oversikter fra databasen.

EFSAs kostholdsdatabase er opprettet i nært samarbeid med medlemslandene i EU. Databasen inneholder data fra 32 kostholdsundersøkelser fra 22 medlemsland. Basen inkluderer også undersøkelser om barns kosthold som EFSA har fått utført i 2008 gjennom et såkalt artikkel 36-prosjekt. EFSAs database inneholder ikke kostholdsdata fra Norge.

I databasen er kostholdsdata fra hvert land kategorisert etter alder, matvaregruppe og type inntak (normalt og høyt inntak). Inntak oppgis i gram per dag og gram per dag per kilo kroppsvekt.  

Retningslinjer for bruk av databasen

EFSA har nå publisert retningslinjer for at eksperter innen mattrygghet, helse og ernæring på europeisk og nasjonalt nivå skal kunne nyttegjøre seg av databasen. Enkle oversikter fra databasen som viser hvor eksponert befolkningen er for ulike typer stoffer vil i tillegg bli publisert på EFSAs åpne nettsider.

Les mer om databasen på EFSAs nettsider.

Initiativ for å få sammenlignbare kostholdsdata fra hele EU

Sammen med medlemslandene arbeider EFSA også med å utvikle kostholdsundersøkelser som skal gi sammenlignbare kostholdsdata for hele EU. Initiativet har fått navnet EU Menu. Flere pilotstudier skal gjennomføres innen 2012. Deretter er planen at medlemslandene puljevis skal gjennomføre kostholdsundersøkelser etter en og samme mal.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er offisielt kontaktpunkt for EFSA i Norge.

03.03.2011