EFSA har oppdatert sin risikovurdering om semikarbasid i mat

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjennomført en oppdatert risikovurdering av det kjemiske stoffet semikarbasid i mat. Arbeidet er en oppfølging av en foreløpig vurdering som EFSA gjorde av stoffet i 2003.

Forekomsten av SEM i matvarer emballert i glass og flasker med metallokk, inkludert barnemat, ble først oppdaget av industrien i 2003. Det ble påvist at SEM dannes når asodikarbonamid, et blåsemiddel som brukes til å lage plastforseglingene i lokkene, varmebehandles.

SEM kan så migrere fra pakningen i lokket over i maten. Barnemat ble antatt å være den viktigste eksponeringskilden. EFSA oppfordret i sin vurdering fra 2003 industrien til å redusere SEM-forekomsten i barnemat så raskt som mulig, selv om de konkluderte med at risikoen for forbrukere – hvis det i det hele tatt er noen risiko – er meget liten.

Anbefalingene fra EFSA ble basert på at SEM var påvist å være svakt
kreftfremkallende i mus og at stoffet har en svak gentoksisk effekt in vitro.

Det er nå utført nye studier som viser at SEM ikke viser noen gentoksisk
effekt in vivo. Med henvisning til disse nye studiene konkluderer EFSAs
AFC-panel med at SEM ikke synes å være kreftfremkallende for mennesker basert på de nivåer det er rapportert at man kan bli eksponert for.

Et nytt EU direktiv som forbyr bruken av asodikarbonamid i plastemballasje vil bli innført i nær framtid, og dette vil bidra til å eliminere hovedkilden til forekomst av SEM i matvarer. Panelet konkluderte videre med at andre, mindre kilder til SEM ikke gir noen grunn til bekymring.

06.07.2005