EFSA har oppdatert sin risikovurdering av bisfenol A

EFSA har publisert en ny risikovurdering for bisfenol A (BPA) der de bl.a. ser på hvordan BPA skilles ut fra kroppen hos mennesker i forhold til hos forsøksdyr (mus og rotter) der skadelige effekter av BPA er rapportert. Dette har betydning for fastsettelse av tolerabelt daglig inntak (TDI) av BPA hos mennesker.

BPA blir primært brukt i produksjonen av polykarbonat, som benyttes til å
lage beholdere for mat og drikke (blant annet tåteflasker og oppbevaringsbokser).

EFSA ønsket med denne risikovurderingen å ta hensyn til nye data som er kommet til etter at EFSA vurderte BPA i 2006, der EFSA konkluderte med at eksponeringen for BAP i befolkningen lå godt under TDI.

EFSAs AFC-panel konkluderer at menneskekroppen metaboliserer og skiller ut BPA raskere enn gnagere, og at tidligere fastsatt TDI gir tilstrekkelig beskyttelse for befolkningen.

EFSA har blant annet sett på VKMs vurdering av BPA som ble oversendt i juni i år, der Faggruppe 4 i VKM konkluderer med at de fire studiene de vurderte hadde vesentlige mangler og derfor ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å fastsette en lavere nulleffektsdose (NOAEL) for BPA enn den nåværende NOAEL-verdien på 5 mg/kg kroppsvekt/dag fastsatt av EFSA i 2006.

EFSA vil fortsatt følge nøye med på ny forskning vedrørende BPA og
helseeffekter.

Les VKMs vurdering av fire studier av BPA fra juni 2008.

23.07.2008