EFSA har oppdatert DRV for 34 næringsstoffer

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har nylig avsluttet et arbeid for å oppdatere referanseverdiene, dietary reference values, DRV, for totalt 34 næringsstoffer.

Oppdateringsarbeidet har pågått i ti år. Natrium og klorid er de to siste stoffene som er oppdatert.

DRV-er vitenskapelig baserte verdier for daglig inntak av et stoff, for friske mennesker. EFSA understreker at DRV ikke er et ernæringsmessig mål eller anbefaling for enkeltpersoner. DRV varierer med alder og med kjønn.

DRV-er brukes blant annet når myndighetene skal lage retningslinjer til hjelp for forbrukerne, når de skal velge et kosthold som er gunstig for helsa. DRV-er benyttes også til i forbindelse med ernæringsmessig merking av ferdigpakkede matvarer. DRV-er brukes også i kostholdsplanlegging.

I 2018 publiserte EFSA en såkalt kompilator med alle DRV-uttalelsene. Det er et dataprogram som oversetter alle DRV-uttalelsene i EFSA Journal. DRV-ene er også tilgjengelige i et brukervennlig, interaktivt verktøy.

Les mer på EFSAs nettsider.