EFSA har gjennomgått to nye studier på BPA

Nye data bekrefter EFSAs tidligere konklusjon om at bisfenol A (BPA) kan påvirke immunsystemet hos dyr. Dataene er for usikre til å kunne trekke konklusjoner om BPA kan påvirke menneskers helse.

BPA er et kjemisk stoff som er mye brukt i produksjon av polykarbonatplast. Du finner blant annet BPA i drikkeflasker og matbokser av plast, kassalapper og i belegget på innsiden av hermetikkbokser. Andre typer produkter som kan inneholde bisfenol A er for eksempel kosmetikk, elektroniske produkter og leker av PVC.

To nye studier gjennomgått

I en nederlandsk rapport fra 2016 rådes forbrukerne til å redusere eksponeringen for BPA. Etter en forespørsel fra The Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport, har eksperter fra EFSA gått gjennom to nye studier som ikke var publisert da EFSA risikovurderte BPA i 2014.

EFSA konkluderer med at det er betydelige svakheter i måten studiene ble gjennomført på og rapportert. Det var stor spredning i dataene, og EFSA sier at resultatene fra studiene ikke kan brukes for å sette nytt tolerabelt daglig inntak (TDI) for BPA.

Du kan lese mer om dette på EFSAs nettsider > 

Midlertidig grenseverdi

I desember 2014 reduserte EFSA TDI for BPA fra 50 til 4 mikrogram per kg kroppsvekt per dag. Dette ble satt som en midlertidig TDI. EFSA forpliktet seg til å re-evaluere BPA når den toårige studien fra det amerikanske National Toxicology Program forventes å bli ferdigstilt i 2017.

Eksperter fra EFSA skal revurdere BPA i 2017 og 2018.

17.10.2016