EFSA har gjennomgått to nye studier av kunstige søtstoffer

To nye studier av kunstige søtstoffer gir ikke grunnlag for å revidere tidligere sikkerhetsvurderinger av aspartam eller andre søtstoffer som er tillatt i EU.

Det er konklusjonen til EUs mattrygghetsorgan EFSA etter å ha gjennomgått to nye vitenskapelige studier av aspartam og andre kunstige søtstoffer.

Studier av kreft og for tidlig fødsel

Det ene studiet (Soffritti et al., 2010) er en langtids kreftstudie i mus som har fått tilsatt aspartam i fôret.

Det andre er en epidemiologisk studie som har som har sett på sammenhengen mellom for tidlig fødsel og inntak av drikke som inneholder kunstige støtstoffer (Halldorsson et al., 2010).

EFSA har gjennomgått de to studiene på oppdrag for EU-kommisjonen. Gjennomgangen er gjort i samarbeid med ANSES, det franske organet for mat, miljø, og arbeidshelse.

Endrer ikke fastsatt akseptabelt daglig inntak for aspartam

EFSAs panel for tilsetningsstoffer (ANS-panelet) vil se nærmere på uttalelsen og vurdere eventuelle behov for ytterligere arbeid i forbindelse med de to studiene på sitt møte 1. - 2. mars 2011.

EFSA har tidligere, basert på tilgjengelig vitenskapelige materiale, konkludert med at aspartam verken er gentoksisk eller kreftfremkallende og at det ikke er grunnlag for å revidere det fastsatte akseptable daglige inntaket for aspartam på 40 mg oer kilo kroppsvekt.

Overvåker nye studier

EFSA vil fortsette å overvåke ny vitenskapelig litteratur for å kunne fange opp studier som antyder en mulig helserisiko, eller som på en annen måte kan påvirke tidligere sikkerhetsvurderinger av disse tilsetningsstoffene.

Les mer på EFSAs nettsider

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er offisielt kontaktpunkt for EFSA i Norge.

04.03.2011