EFSA har gjennomgått praksis for kjøttkontroll og anbefaler forbedringer

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, har fullført et større arbeid som vil forbedre den vitenskapelige basisen for moderniseringen av kjøttkontroll i EU. Ved å følge en risikobasert tilnærmingsmåte, har EFSA identifisert og rangert farer for humanhelse fra kjøtt.

På forespørsel fra Europakommisjonen har EFSA anbefalt forbedringer i prosedyrer for kjøttkontroll for å beskytte forbrukerne mot risiko relatert til slike farer.

De fire vitenskapelige vurderingene som er publisert gir råd for kjøttkontroll av storfe, sau og geit, oppdrettsvilt, og hovdyr, slik som hest. Disse vurderingene følger to tidligere vurderinger om kontroll av svin og fjærfe som ble publisert i 2011 og 2012. 

Tradisjonelle rutiner for kjøttkontroll er ikke alltid gode nok til å oppdage matbårne farer fra kjøtt slik som Campylobacter og Salmonella eller kjemiske substanser slik som miljøgifter eller forbudte stoffer. Av denne grunn har Europakommisjonen besluttet at metoder for kjøttkontroll i EU bør moderniseres. 

For alle typer kjøttproduserende dyr som er vurdert, har EFSA identifisert matbårne biologiske og kjemiske farer og rangert dem med tanke på risiko for helseeffekter. 

EFSAs eksperter har anbefalt forbedringer av eksisterende rutiner eller bruk av alternative metoder for kjøttkontroll. Ekspertene har også vurdert virkningen de foreslåtte endringene har for nåværende overvåkning av dyrehelse og dyrevelferd.

Les mer på EFSAs nettsider 

09.07.2013