EFSA har gjennomgått 442 helsepåstander

EUs mattrygghetsorgan EFSA har offentliggjort vurderinger av 442 helsepåstander. Dette er den fjerde bolken i en serie av vurderinger av mer enn 4600 helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.

En helsepåstand er en påstand som sier at det er en sammenheng mellom et næringsmiddel, eller en ingrediens i et næringsmiddel, og helse. Et eksempel på en slik helsepåstand kan være: ”Styrker benbygningen”.

EFSA skal etter planen ferdigstille arbeidet med å gjennomgå helsepåstandene innen utgangen av juni 2011, bortsett fra de som omhandler urter/plantedeler.

På bakgrunn av EFSAs vurderinger vil EU-kommisjonen avgjøre hvilke helsepåstander det i fremtiden skal være tillatt å bruke i markedsføring av produkter.

Les pressemeldingen fra EFSA

Tidligere omtaler av EFSAs arbeid med å vurdere helsepåstander: EFSA offentliggjør første serie av vurderinger av helsepåstander (1.10.2009)

EFSA offentliggjør tredje serie av vurderinger av helsepåstander (19.10.2010)

13.04.2011