EFSA har fastsatt ukentlig tolerabelt inntak for metylkvikksølv og uorganisk kvikksølv

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet European Food Safety Authority (EFSA) har fastsatt grenser for hvor mye metylkvikksølv og uorganisk kvikksølv det er trygt å få i seg gjennom maten. EFSA har fastsatt tolerabelt ukentlig inntak for metylkvikksølv til 1,3 mikrogram per kilo kroppsvekt og tolerabelt ukentlig inntak for uorganisk kvikksølv til 4 mikrogram per kilo kroppsvekt.

Metylkvikksølv og uorganisk kvikksølv er de formene for kvikksølv som oftest forekommer i mat. Metylkvikksølv finnes i fisk og sjømat. Metylkvikksølv er spesielt skadelig for nervesystemet mens det er under utvikling, inkludert for hjernen.

EFSA mener at de fleste ikke får i seg mer metylkvikksølv enn det som anses som trygt. Unntaket er personer som spiser ofte og mye fisk. Disse står i fare for å få i seg mer metylkvikksølv enn det tolerable inntaket. Denne gruppen vil kunne omfatte gravide kvinner og kan føre til at fosteret blir eksponert for metylkvikksølv i et stadium av livet der hjernen og resten av nervesystemet er under utvikling. 

Blant de som spiser fisk, er tunfisk, sverdfisk, torsk, hvitting og gjedde de viktigste kildene til inntak av metylkvikksølv. For barn er også hyse en metylkvikksølvkilde. 

Uorganisk kvikksølv er mindre giftig enn metylkvikksølv og finnes i fisk og sjømat, så vel som i annen mat. EFSA mener det er lite sannsynlig at befolkningen får i seg for mye uorganisk kvikksølv, med mindre de også er eksponert for uorganisk kvikksølv via andre kilder enn gjennom maten.

Oppdrag for EU-kommisjonen

EFSA har vurdert inntak av kvikksølv på oppdrag for EU-kommisjonen. Kommisjonen ba EFSA vurdere nye vitenskapelige studier av metylkvikksølv og uorganisk kvikksølv. Kommisjonen ba også EFSA vurdere de eksisterende tolerable ukentlige inntakene av de ulike formene for kvikksølv som FAO/WHOs ekspertkomité på tilsetningsstoffer (JECFA) fastsatte i 2003 og 2010. 

For uorganisk kvikksølv fastsatte EFSA et tolerabelt ukentlig inntak på 4 mikrogram per kilo kroppsvekt. Dette er på linje med JECFA. For metylkvikksølv fastsatte EFSA et tolerabelt ukentlig inntak på 1,3 mikrogram per kilo kroppsvekt på bakgrunn av nye vitenskapelige studier. Dette er noe lavere enn JECFAs fra 2003 (1,6 mikrogram per kilo kroppsvekt). 

EFSA understreker at dersom myndighetene ønsker å iverksette tiltak for å redusere befolkningens inntak av metylkvikksølv, bør dette ses i sammenheng med helsegevinstene ved å spise fisk.

Norsk deltagelse i EFSAs arbeid

Helle Knutsen, medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghets faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, og Anne-Katrine Lundeby Haldorsen, forsker ved NIFES har deltatt i EFSAs arbeidsgruppe som har utarbeidet risikovurderingen. Begge er medlemmer av EFSAs panel for kontaminanter (CONTAM-panelet).

Les mer på EFSAs nettsider.

20.12.2012