EFSA gjennomgår IARCs vurdering av glyfosat

EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority) skal gjennomgå vurderingen som WHOs kreftforskningsinstitutt IARC har publisert om kreftfremkallende egenskaper knyttet til stoffet glyfosat.

Glyfosat er aktiv ingrediens i en rekke plantevernmidler som brukes til å bekjempe ugras. Les blogginnlegg om glyfosat på bloggen til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

IARC (International Agency for Research on Cancer) har i en ny vurdering som ble publisert i juli 2015 plassert glyfosat i kategori Gruppe 2A, som betyr «trolig kreftfremkallende for mennesker».

Les sammendrag av rapporten om glyfosat fra IARC

Kreftrisiko som følge av man er blitt utsatt for et stoff avhenger både av egenskapene til stoffet, og hvor stor eksponeringen har vært. Det er viktig å være klar over at IARC kun har vurdert egenskapene til stoffet, og dermed ikke sier noe om størrelsen på en eventuell kreftrisiko ved å benytte glyfosat-holdige plantevernmidler.

EFSA gjennomgår IARCs rapport

Plantevernmidler som inneholder glyfosat er godkjente for bruk ut 2015. Deretter skal de vurderes på nytt både i EU og i Norge. Som et ledd i denne vurderingen skal EFSA gjennomgå IARCs vurdering av glyfosat.

20.08.2015