EFSA evaluerer nye studier av bisfenol A (BPA)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har satt ned en arbeidsgruppe som skal evaluere nyere toksikologiske data om bisfenol A (BPA).

BPA er et stoff som blant annet brukes i matkontaktmaterialer. EFSA har vurdert dette stoffet flere ganger, senest i 2015. Det er nå satt ned en arbeidsgruppe med internasjonale eksperter som skal re-evaluere BPAs toksisitet. Det er data som er publisert etter desember 2012 som skal vurderes denne gangen. Arbeidet skal følge protokollen som ble publisert i 2017.

Arbeidet er planlagt ferdigstilt i 2020. EFSAs panel for matkontaktmaterialer, enzymer og prosesshjelpemidler, CEP, er ansvarlig for re-evalueringen.

Les mer på EFSAs nettsider.