EFSA endrer ikke vurderinger av aspartam

Det ikke påvist ny viten som tilsier at EFSA, EUs mattrygghetsorgan, behøver å revurdere sine vurderinger av søtstoffet aspartam. Det er konklusjonene i en ny rapport utarbeidet av europeiske eksperter på aspartam. EFSA har tidligere konkludert med at aspartam er trygt å bruke.

Rapporten er basert på en omfattende litteraturgjennomgang, utført av en arbeidsgruppe, og felleseuropeiske møter med nasjonale eksperter i 2008 og 2009. All tilgjengelig informasjon om mulige effekter av aspartam slik som hjernefunksjon, karsinogenitet og gentoksistet, er gjennomgått og omtalt. Eventuelle sammenhenger mellom inntak av aspartam og rapporterte helseeffekter hos mennesker (”anecdotal cases”) er også forsøkt forklart.

Rapporten skulle blitt presentert på et høringsmøte med berørte parter og interesseorganisasjoner i Frankfurt den 23. april. Dette møtet måtte imidlertid avlyses grunnet problemer i flytrafikken forårsaket av vulkansk aske fra Island. EFSA åpnet i stedet for at eventuelle høringsinnspill til rapporten kunne sendes inn skriftlig i løpet av mandag 26. april. Rapporten skal deretter, sammen med de skriftlige høringsinnspillene, legges frem for EFSAs Advisory Forum i forbindelse med deres neste møte på Kypros den 19-20. mai 2010.

EFSAs Advisory Forum består av lederne for organene som foretar risikovurderinger i EØS-landene. Fra Norge møter direktøren for VKM. Det er EFSA Advisory Forum som har oppnevnt arbeidsgruppen og de nasjonale ekspertene som har utarbeidet rapporten om aspartam.

Norsk ekspertise fra VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk har deltatt i arbeidet med rapporten.

Last ned rapporten “Report of the meetings on aspartame with national experts” fra mai 2010 på EFSAs nettsider

Les mer om EFSAs høringsmøte i Frankfurt den 23. april 2010

Tidligere omtale av aspartam:

Status for EFSAs arbeid med aspartam

Nytt fokus rundt bruken av søtstoffet aspartam

EFSA vurderer aspartam som trygt

EFSA oppfordrer det italienske forskningsinstituttet Ramazzini til å frigi data om aspartam

VKM vil følge EFSAs arbeid med å risikovurdere søtstoffet aspartam

Publisert 09.04.2010. Sist oppdatert 16.08.2011