EFSA ber om innspill til risikovurdering av dyrevelferd i sauehold

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har publisert utkast til risikovurdering av dyrevelferd hos sau som brukes i produksjon av kjøtt, melk og ull. EFSA ber om innspill til vurderingen innen 5. november 2014.

I risikovurderingen har ekspertene i EFSA identifisert det de mener er de viktigste velferdsutfordringene knyttet til hold av sau som brukes i produksjon av kjøtt, melk eller ull.

I vurderingen foreslår EFSA metoder for å vurdere risiko knyttet til dyrevelferd hos sau. 

EU-kommisjonen har bestilt denne risikovurderingen, fordi EU ønsker å forbedre regelverket for dyrevelferd i hold av produksjonsdyr. Dagens EU-regelverk stiller minimunskrav til dyrevelferd for hold av produksjonsdyr. Det finnes ikke eget regelverk for dyrevelferd i sauehold.

25.09.2014