EFSA avholder stakeholder-konferanse i Parma

Mer enn 50 representatner fra ulike forbruker-, nærings- og interesseorganisasjoner samles 3. oktober i Parma for å diskutere hvordan EFSA (European Food Safety Authority) kan gi omverdenen enda bedre innsyn i arbeidet de gjør.

Deltagerne vil få muligheten til å uttrykke hva de mener om i hvilken grad tekniske data og annen informasjon som inngår i EFSAs risikovurderinger bør gjøres offentlig tilgjengelig. Og hvordan EFSA bør samarbeide med sine berørte parter for at disse skal forstå innholdet i EFSAs arbeid.

Konferansen er en del av et initiativ som EFSA satte i gang i januar i år. Målet med initiativet er, ifølge EFSA, å få større åpenhet i arbeidet. Les mer om konferansen på EFSAs nettsider

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) deltar på konferansen for å lære hvordan vi selv kan gjøre for å styrke dialogen med våre berørte parter.

02.10.2013