Dyrevelferd ved slakting av fjørfe - risikofaktorer og forslag til tiltak

Slakting av fjørfe for matproduksjon og sykdomskontroll gir fare for redusert dyrevelferd. EFSA foreslår tiltak for bedre å ivareta velferden til fjørfe.

EFSA har gjennomført en omfattende kunnskapsoppsummering som dekker hele slakteprosessen, fra dyrene ankommer slakteriet til de avlives. Oppsummeringen identifiserer farer som kan redusere dyrevelferden, for eksempel smerte, tørst, sult eller begrenset bevegelse. EFSA foreslår en rekke forebyggende og korrigerende tiltak.

De fleste farene skyldes mangelfull opplæring av ansatte og for liten bemanning. Ifølge EFSA er det viktig at bemanningen får tilstrekkelig opplæring i de ulike fasene av slaktingen, og at roller og ansvar avklares og tydeliggjøres.

De vitenskapelige uttalelsene er de første i en serie oppdateringer om dyrevelferd ved slakting som EU-kommisjonen har bestilt. I løpet av 2020 kommer EFSA med tilsvarende vurderinger om gris, storfe og andre dyrearter.

Uttalelsene er basert på tilgengelig vitenskapelig kunnskap og er utviklet i samråd med dyrevelferdseksperter fra medlemsland i EU.

EU-kommisjonen skal bruke resultatene i diskusjon om felles retningslinjer for dyrevelferd ved slakting, sammen med Verdens dyrehelseorganisasjon, OIE.

Les de vitenskapelige uttalelsene på EFSAs sider.

Kontakt

Lite bilde av Gisle Solstad

Gisle Solstad

Administrasjonssjef og ansvarlig for driften av EFSAs kontaktpunkt i Norge

M: 98 36 72 86
Send e-post

Små griser