Covid-19: ingen holdepunkt for smitte fra husdyr og mat

Den franske risikovurderingsmyndighet, ANSES, har opprettet en ekspertgruppe for å vurdere potensialet for overføring av koronavirus via husdyr eller forurenset mat.

Med bakgrunn i ekspertgruppens rapport, konkluderte ANSES med at tilgjengelig vitenskapelige kunnskap ikke gir holdepunkter for at kjæledyr og husdyr spiller en rolle i spredning av SARS-CoV-2-viruset, som forårsaker Covid-19.

Enhver smitteoverføring via mat vil derfor bety at forurensning av maten skjedde via en virussmittet person under håndtering eller tilberedning av maten. Dette kan gjelde alle typer matvarer, både animalske og planteprodukter.

Selv om det ikke er holdepunkter som tyder på at inntak av forurenset mat kan føre til infeksjon i fordøyelseskanalen, kan man ikke utelukke muligheten for at luftveiene blir smittet under tygging. ANSES gjentar at god hygiene ved håndtering og tilberedning av mat er effektivt for å forhindre forurensning med SARS-CoV-2-viruset.

https://www.anses.fr/en/content/covid-19-potential-role-domestic-animals-and-food-virus-transmission