Bli med i EFSAs ekspertdatabase

EFSA søker kontinuerlig eksperter til å bistå EFSAs vitenskapelige komité, fagpanelene eller EFSAs faglige nettverk og arbeidsgrupper.

Dette kan gi en en god mulighet for eksperter som ikke er medlem av EFSAs komitéer eller vitenskapelige paneler til å delta og bidra i EFSAs arbeid.

EFSA ønsker eksperter med kompetanse på områder som mattrygghet, fôr, ernæring, toksikologi, kjemi, dyrehelse og dyrevelferd, plantevernmidler og plantehelse. Eksperter over hele Europa oppfordres til å registrere seg i EFSAS ekspertdatabase. Så langt har 60 norske eksperter av i alt ca. 3200 meldt seg inn i databasen.

Eksperter i ekspertdatabasen kan bli spurt om å bistå med sin kunnskap i ulike prosjekter. Når det er behov for eksterne eksperter, søker EFSA gjennom databasen for å finne de best kvalifiserte ekspertene, for deretter å kontakte de aktuelle personene.

Databasen er først og fremst for EFSA, men i likhet med de andre medlemslandene har VKM som norsk kontaktpunkt til EFSA tilgang til å søke i databasen etter eksperter til nasjonale prosjekter. Det er opp til ekspertene å krysse av om de ønsker å bli kontaktet av andre enn EFSA.

Les mer og søk via EFSAs nettsider

09.07.2012