Publisert første gang 8. mars 2017

Blåtunge: EFSA vurderer kontrolltiltak 

Det eneste effektive tiltaket for å utrydde virussykdommen blåtunge (bluetongue) er massevaksinasjonsprogrammer som varer i minst fem år, kombinert med et forbedret og kontinuerlig system for overvåking.

Det konkluderer den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet - European Food Safety Authorty (EFSA) i en ny rapport.

Du kan lese hele rapporten på EFSAs sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Blåtunge er en sykdom som smitter fra det virusbærende insektet sviknott til drøvtyggere. Sykdommen smitter ikke direkte fra dyr til dyr eller fra dyr til mennesker.

Du kan lese mer om blåtunge på Mattilsynets sider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..