Bisfenol A: Ferdigstillingen av risikovurderingen utsettes til 2014

EFSAs risikovurdering om bisfenol A var opprinnelig planlagt å være ferdig til å sendes på åpen høring i juli 2013, men fordi det trengs ytterligere evaluering av dyrestudiene og deres relevans for menneskers helse, blir høringen nå gjort i to trinn og publiseringen av den endelige risikovurderingen blir utsatt.

Et utkast til eksponeringsdelen av risikovurderingen vil imidlertid bli sendt ut på to måneders åpen høring allerede fra midten av juli 2013. Evalueringen av dyrestudiene og deres relevans for menneskers helse vil deretter bli sendt ut på høring tidlig i 2014, før den endelige risikovurderingen ferdigstilles.

Bisfenol A er et stoff som brukes i produksjonen av plastmaterialet polykarbonat. Polykarbonat benyttes til å lage beholdere for mat og drikke, blant annet brusflasker og oppbevaringsbokser. Bisfenol A har de siste årene blitt koblet til flere ulike negative helseeffekter.

Ved at EFSA sender utkast til vurderingen på åpen høring, får alle interesserte mulighet til å kommentere rapporten før den ferdigstilles. EFSA har tidligere publisert risikovurdering og råd om bisfenol A (se EFSAs historikk), men dette er første gang eksponering via både mat og andre kilder blir vurdert. Eksponeringsutkastet som kommer i midten av juli vil derfor være svært utvidet sammenliknet med tidligere.

Les mer på EFSAs nettsider

10.07.2013