Behov for mer data om sulfitter

EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority), har vurdert sju ulike sulfitter. EFSA anbefaler at ADI-verdien for samlet inntak av stoffene revurderes i løpet av fem år, når nye studier er gjennomført og nye data er tilgjengelige.

De sju stoffene, svoveldioksid (E220), natriumsulfitt (E221), natriumhydrogensulfitt (E222), natriumdisulfitt (E223), kaliumdisulfitt (E224), kalsiumsulfitt (E226), kalsiumhydrogensulfitt (E227) og kaliumhydrogensulfitt (E228), er vurdert sammen fordi de opptrer likt ved inntak gjennom mat og drikke.

Stoffene oppstår naturlig i produksjon av vin. De blir også tilsatt i flere typer vin for å stoppe gjæringsprosessen og fungerer som konserveringsmiddel.

Mengden sulfitter i hvitvin er høyere enn i rose-, rødvin og tørre viner.

Sulfitter tilsettes også i sider, frukt- og grønnsaksjuice, blant annet for å hindre at druejuice utvikler seg til eddik. Sulfitter tilsettes også tørket frukt og grønnsaker, spesielt reddik- og potetbaserte produkter.

EFSA har beregnet hvor mye ulike grupper av forbrukere får i seg av disse sju tilsetningsstoffene. Resultatet viser at det i de fleste aldersgrupper er slik at forbrukere noen ganger får i seg mer enn «akseptabelt daglig inntak», ADI. Dette gjelder spesielt for storforbrukere av produkter som inneholder disse stoffene.

Behov for mer kunnskap

For de syv tilsetningsstoffene som EFSA nå har vurdert, er det satt en ADI for samlet inntak for hele gruppen fordi stoffene oppfører seg på samme måte etter inntak. Den fastsatte ADI-verdien er 0.7 mg/kg kroppsvekt per dag.

EFSA anbefaler at ADI-verdien for samlet inntak av stoffene revurderes i løpet av fem år, når nye studier er gjennomført og nye data er tilgjengelige.

EFSA foreslår også at merking av mat og drikke skal beskrive det faktiske nivået av sulfitt / svoveldioksid for å hjelpe forbrukerne som er sensitive for disse stoffene. I dag krever EU kun at merkingen indikerer at produkter inneholder sulfitter når de overstiger 10 milligram per kilo eller per liter. Eksakt mengde må ikke oppgis.

Les mer på EFSAs sider >

14.04.2016