Åpen høring om veiledningsdokument om eksponering for kjemiske blandinger

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, skal ha åpen høring om utkast til mandat for et fremtidig veiledningsdokument om “Harmonisation of risk assessment methodologies for human health and ecological risk assessment of combined exposure to multiple chemicals”.

Du kan lese bakgrunnsinformasjon om kjemiske blandinger på EFSAs nettsider.

04.11.2016