Antimikrobiell resistens i Salmonella og Campylobakter

Antimikrobiell resistens i Salmonella- og Campylobakter-bakterier er fortsatt høy. Det fremgår av en rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC).

Campylobakteriose var den mest rapporterte zoonosen i EU i 2020 og den hyppigst rapporterte årsaken til matbåren sykdom. Campylobakter-isolert fra mennesker og fjørfe er svært resistente mot ciprofloksacin, et fluorokinolon-antibiotikum som ofte brukes i behandling av bakteriellinfeksjon hos mennesker.

Det er observert økning i resistens mot kinolon/fluorokinolon-klassen av antibiotika i Salmonella Enteritidis. Hos dyr var resistens mot slike antimikrobielle midler i Campolybakter jejuni og Salmonella Entiritidis moderat til høy.

Samtidig resistens mot to kritisk viktige antimikrobielle midler er fortsatt lav for E.coli, Salmonella og Campylobakter i bakterier isolert fra både mennesker og matproduserende dyr.

Antimikrobielle midler som Verdens helseorganisasjon har definert som kritisk viktige er 3. og 4. generasjons cefalosporiner, kinoloner og makrolider.

Les hele rapporten på EFSAs nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..