Antimikrobiell resistens i bakterier fortsatt høy hos mennesker, dyr og i mat 

Zoonotiske bakterier fra mennesker og dyr viser fortsatt motstand mot antimikrobielle midler. Det viser en ny rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer, ECDC. 

Rapporten bekrefter at antimikrobiell resistens er en av de største truslene mot folkehelsen. Årsaken er at resistens reduserer effektiviteten av behandlingen mot infeksjoner.

I følge rapporten er det er store forskjeller i nivåene av antimikrobiell resistens mellom EU-landene.

Forekomst av resistente bakterier er fortsatt lav i Norge, sammenlignet med mange land i Europa.

Det er viktig med felles innsats og strenge retningslinjer for bruk av antimikrobielle midler på tvers av sektorer for å for å redusere forekomst av resistente bakterier.

Les mer på EFSAs sider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.