Antibiotikaresistente Salmonella- og Campylobacter-bakterier øker i Europa

Forekomsten av antibiotikaresistente Salmonella- og Campylobacter-bakterier hos mennesker og dyr øker i Europa. Det viser en rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet EFSA og det europeiske smitteverninstituttet ECDC.

Rapporten viser at multiresistente Salmonella-bakterier fortsetter å spre seg i Europa. Forskere advarer mot at Campylobacter-bakterier har høy forekomst av resistens mot ciprofloksacin. Ciprofloksacin er et antibiotik som er kritisk for behandling av infeksjoner hos mennesker. Resistens reduserer mulighetene for effektiv behandling av alvorlige matbårne infeksjoner.

Funn fra rapporten viser også at det er påvist resistens mot colistin i Salmonella og E. coli hos fjørfe i EU.

Se infografikk og les mer om antibiotikaresistens og på nettsidene til NORM (Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober).

Les hele rapporten fra EFSA her.

Store regionale forskjeller

Rapporten viser at det er store regionale forskjeller i forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i Europa. De høyeste nivåene av antibiotikaresistens er observert i Øst- og Sør-Europa. I Nord-Europa er det lavere nivåer av antibiotikaresistente bakterier i fjørfe, særlig i land med lav bruk av antimikrobielle stoffer i dyr.

Salmonella

Salmonella smitter til mennesker fra dyr, oftest via infisert mat eller vann. Les mer om hvordan du unngår Salmonella-smitte på Matportalen.

Campylobacter

Campylobacter finnes hos dyr og mennesker. Bakterien regnes i dag som en av de vanligste årsakene til diaré forårsaket av bakterier i Norge og Europa. Les mer om Campylobacter på Matportalen.

Kontaktpunkt for EFSA

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er offisielt norsk kontaktpunkt for EFSA.

Risikovurdering av antibiotikaresistens i Norge

Utviklingen av antibiotikaresistens er et økende problem i Norge. På oppdrag fra Mattilsynet, publiserte VKM tre vurderinger av antibiotikaresistens i desember 2015:

Definisjoner vi bruker i vår vurdering

Antimicrobial resistance: when a microorganism is not inhibited or killed by an antibacterial agent at concentrations of the drug achievable in the body after normal dosage.

Co-resistance: occur when the genes specifying different resistant phenotypes are located together on a mobile genetic element (like plasmid, transposon, integron).

11.02.2016