Antibiotikaresistente Salmonella- og Campylobacter-bakterier hos mennesker og dyr er utbredt i Europa

Antibiotikaresistente Salmonella- og Campylobacter-bakterier forekommer ofte hos mennesker og dyr i Europa. Det viser en rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet EFSA og det europeiske smitteverninstituttet ECDC. Rapporten bygger på tall fra 2013.

Rapporten viser at multiresistente Salmonella-bakterier fortsetter å spre seg i Europa. I noen EU-land er det rapportert om høy resistens mot det viktige antibiotikumet ciprofloxacin i Campylobacter-bakterier både hos mennesker og dyr. EFSA og ECDC fremhever det som positivt at det fortsatt er lav forekomst av Salmonella- og Campylobacter-bakterier som er ko-resistente.

Ko-resistens betyr at en bakterie er resistent mot to antibiotika samtidig. Multiresistens vil si at en bakterie er resistent mot tre eller flere klasser av antibiotika samtidig. Les mer om antibiotikaresistens på nettsidene til NORM (Norsk overvåkingssytem for antibiotikaresistens hos mikrober).

Les hele rapporten her.  

Salmonella

Salmonella smitter til mennesker fra dyr, oftest via infisert mat eller vann. Les mer om hvordan du unngår Salmonella-smitte på Matportalen. 

Campylobacter

Campylobacter finnes hos dyr og mennesker. Bakterien regnes i dag som en av de vanligste årsakene til diaré forårsaket av bakterier i Norge og Europa. Les mer om Campylobacter på Matportalen.

Kontaktpunkt for EFSA

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er offisielt norsk kontaktpunkt for EFSA. 

Risikovurdering av antibiotikaresistens i Norge

Utviklingen av antibiotikaresistens er et økende problem i Norge. Mattilsynet ber bedt VKM om tre ulike vurderinger. Under finner du omtale av de tre oppdragene:

Risikovurdering av «Antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv»

Risikovurdering av koksidiostatika og mulig utvikling av antibiotikaresistens

Risikovurdering av overføring av bakterier med antimikrobiell resistens mellom kjæledyr og mennesker

Definisjoner vi bruker i vår vurdering

Antimicrobial resistance: when a microorganism is not inhibited or killed by an antibacterial agent at concentrations of the drug achievable in the body after normal dosage.

Co-resistance: occur when the genes specifying different resistant phenotypes are located together on a mobile genetic element (like plasmid, transposon, integron).

05.03.2015