Publisert første gang 16. desember 2016

Antall infeksjoner forårsaket av Listeria stabil, men hyppig rapportert blant eldre

Antall personer som rammes av listeriose i Europa har vært stabilt fra 2014 til 2015, etter at omfanget har vært økende siden 2008. Det fremgår av den årlige rapporten om næringsmiddelbårne infeksjonssykdommer fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

Listeria-bakterier forekommer i ferdigmat eller spiseferdig mat som ikke varmebehandles. Antall Listeria-bakterier i maten overskrider sjelden den fastsatte grenseverdien.

Det er først og fremst personer over 64 år som får listeriose.

Bakterien Campolybacter er den bakterien som forårsaker flest rapporterte tilfeller av næringsmiddelbåren sykdom i EU. Bakterien finnes først og fremst i kylling og kyllingkjøtt.

Antall rapporterte tilfeller av Salmonella har økt noe. Ifølge rapporten skyldes økningen delvis bedre overvåking og bedre metoder for diagnostisering.

Matbårne utbrudd

4 362 matbårne utbrudd ble rapportert i Europa i 2015. Den vanligste årsaken til utbrudd var Salmonella fra egg. Likevel er antall Salmonella-utbrudd redusert med 41 % siden 2010.

Rapporten er utarbeidet av EFSA og det europeiske smitteverninstituttet (ECDC).

Les hele rapporten på EFSAs nettsider.

Les mer om næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser på Folkehelseinstituttets nettsider.