AMR: vanskeligere å behandle infeksjoner som skyldes matbårne bakterier

Salmonella og Campylobacter blir i økende grad motstandsdyktige mot ciprofloxacin, et av antibiotikaene som brukes for å behandle infeksjoner som skyldes disse bakteriene.

Det er en av konklusjonene i den siste årlige rapporten om antimikrobiell resistens i zoonoser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og Det europeiske smittevernbyrået, ECDC.

De seneste dataene fra mennesker, dyr og mat viser at en stor andel av salmonella-bakterieisolater er multiresistente, dvs. resistente mot tre eller flere antibiotiske legemidler. Det er også rapportert om høy grad av motstandsdyktighet i Salmonella og E.coli-bakterieisolater fra fjørfe.

Ciprofloxacin er et fluorokinolon, som er karakterisert som et kritisk viktig antibiotikum for behandling av mennesker.

I omtrent 40 prosent av medlemslandene var forekomst av ESBL eller AmpC-produserende E. coli nedadgående i perioden 2015-2018.

En annen positiv tendens, er at flere EU-land har observert nedgang i motstandsdyktighet mot ampicillin og tetrasyklin hos Salmonella Typhimurium i perioden 2013-2018.

Les mer om rapporten på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.